CORPORATE RESPONSIBILITY

Vi tager ansvar for vores partnere, medarbejdere, samfundet og miljøet

Miljømæssige fordele af refabrikation

Hos BORG Automotive tager vi ansvar - ikke kun for vores partnere - men også for miljøet. Vi er stolte af, at bygge vores forretning på en model der væsentlig reducerer CO2 udledning. Refabrikation forlænger produktets livscyklus ved at bringe et defekt produkt tilbage til samme standard, som det var, da det først blev fremstillet. Refabrikeringsprocessen har til formål at gendanne det meste af materialet – uden at gå på kompromis med kvaliteten. En stor fordel ved refabrikeringsprocessen er, at belastningen af miljøet bliver minimeret væsentligt.

Refabrikering sparer i gennemsnit 96 % af de råmaterialer der anvendes til fremstilling af den originale, automotive reservedel

Baseret på de aktuelt tilgængelige data vedrørende BORG Automotive reman produktgrupper (startere og turboladere). Desuden reduceres CO2e med ca. 40 % og energien med ca. 38 %. Transportkapaciteten er mere eller mindre den samme med en reduktion på 0,12 %*.

Refabrikeringsprocessen er en mere skånsom produktionsproces og har en førende rolle i kampen om at reducere udledning af drivhusgasser og reducere forbruget af naturressourcer. Refabrikation er en cirkulær økonomi. Gennem refabrikation bliver flere ”liv” tilføjet til produktet i stedet for et engangsbrug og spild af ressourcer. På verdensplan svarer den årlige energibesparelse ved refabrikering til den samme mængde energi, der benyttes til otte atomkraftværker eller 16 millioner tønder råolie. Den årlige materielle besparelse ved refabrikering svarer til 14 millioner tons.

BORG Automotive – en vigtig drivkraft inden for refabrikering

For 70 år siden eksisterede refabrikeringsindustrien ikke, og defekte enheder blev betragtet som skrot. Metal kunne omsmeltes til stålindustrien, men alle andre materialer blev smidt på en losseplads med andre husholdningsapparater – med risiko for at forgifte grundvandet og ødelægge miljøet. Heldigvis er der meget, der har ændret sig. Vi er stolte af, at vores måde at gøre forretning på resulterer i et renere miljø, og at BORG Automotive er en vigtig drivkraft i den europæiske refabrikeringsindustri.

Konstant udvikling for et grønnere miljø

Vi arbejder sammen med vores partnere for at forbedre klimaforholdene, og vi stræber konstant efter at forbedre vores reduktion af CO2 udledning og materielle forbrug. Et eksempel på dette er vores samarbejde med bestemte kunder om at genbruge de kasser, vi bruger til at transportere vores produkter i. Som en del af den globale genanvendelsesindustri er det naturligt for os at fokusere på og forbedre vores brug af ressourcer og energi – som også understøtter virksomhedens grønne profil. Et andet eksempel er vores samarbejde med leverandører, hvor de reducerer forbruget af emballage, når de sender varer til os.

* Kilde: Weiland, Fernand J. (2012), European Automotive Remanufacturing. Technical Trends & Market Development, ed. Köln, Tyskland: FJW Consulting

Sponsoraftaler

Ansvarlighed er en af vores kerneværdier, og vi tager vores sociale ansvar seriøst. Vi vil gerne bidrage positivt til det lokale og globale samfund.

Vi støtter det lokale samfund

BORG Automotive sponsorerer Silkeborg Sejlklub, der blandt andet tilbyder sejlkurser i Silkeborg. Vi sponsorerer også lokale instanser i Zdunska Wola, Polen, hvor vi har vores største produktionsfaciliteter, herunder børneafdelingen på det lokale hospital, det lokale brandvæsen samt det lokale børnehjem.

BORG Automotive har også et samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Polen, hvor vi sørger for økonomisk støtte til nyt udstyr, og proaktivt hjælper studerende med små projekter, virksomhedsbesøg, etc.

Vi støtter globale organisationer

Takket være vores partnere, kan vi hvert år donere penge til en velgørenhedsorganisation. Siden 2012 har vi hver jul støttet Læger uden Grænser med en donation i vores partneres navne. Læger uden Grænser er en selvstændig og global bevægelse, der yder medicinsk nødhjælp, hvor behovet er størst, nemlig til de mennesker som er mest udsatte i forbindelse med konflikter, epidemier og katastrofer eller som ikke har adgang til sundhedsvæsenet.

Siden 1971 har Læger uden Grænser behandlet titusinder af mennesker, og i dag sørger de for livsreddende medicin i mere end 70 lande.

Du kan læse mere om Læger uden Grænser her.

 

 

Takket være vores partnere, kan vi hvert år donere penge til en velgørenhedsorganisation.

Corporate Governance

UK Modern Slavery Act 2015

BORG Automotive er 100 % ejet af Schouw & Co. Du kan finde vores erklæring vedrørende UK Modern Slavery Act 2015 via nedenstående link.

Læs mere
Socialt ansvar

Ansvarlighed er en af vores fundamentale værdier, og det er vigtigt for BORG Automotive at have fokus på medarbejderens trivsel. Vi hjælper vores medarbejdere, hvis de eller nære familiemedlemmer bliver ramt af sygdom, eller hvis de oplever andre personlige problemer. Vi gør også, hvad vi kan, for at hjælpe hvis nogen af vores medarbejdere får problemer med afhængighed, mens de arbejder hos os. Vi bestræber os på at inkludere personer med handicap på arbejdspladsen, og vi er opmærksomme på vores sociale ansvar i samfundet.

Whistleblower system

Schouw & Co.-koncernens whistleblower-system giver alle koncernens medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere en sikker kanal for indberetning af mistanke om kriminelle eller uetiske forhold.

Whistleblower-systemet kan benyttes til indberetninger vedrørende alle koncernens selskaber i alle lande. Indberetning kan ske på alle sprog og kan ske anonymt.

Whistleblower-systemet må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Vi vil gerne opfordre til, at du anfører dit navn i indberetningen. Uanset om du gør det eller ej, beder vi dig om at oprette en sikker postbox. Det gør det sikrere og nemmere at kommunikere med os.

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Læs mere
Menneskerettigheder

BORG Automotive respekterer landes suverænitet, og vi er kompatibel med regler og lovgivning i de lande, vi arbejder i.

BORG Automotive følger menneskerettighederne i forhold til vores medarbejdere. Vi har i 2017 arbejdet meget aktivt med at integrere dette i vores forsyningskæde, hvor vi også har lavet en handlingsplan for yderligere fremskridt. Vores leverandører i Fjernøsten kan kun blive certificeret ved at underskrive en code of conduct, hvor de lover at imødekomme Menneskerettighederne og UK Modern Slavery Act 2015. Vi vil løbende sikre, at vores leverandører følger Menneskerettighederne og UK Slavery Act 2015.

Anti-korruption og forretningsetik

BORG Automotive accepterer ikke bestikkelse, og vi har en klar politik om dette.

Skattestrategi for BORG Automotive UK

BORG Automotive UK Ltd. er en del af BORG Automotive Group og ejet af Schouw & Co., den danske konglomerat som er noteret på den danske fondsbørs. Grundet dette ejerskab er BORG Automotive UK Ltd. ifølge paragraf 22, bilag 19 i Finance Act 2016 (udsendt af den britiske regering) pålagt at offentliggøre sin skattestrategi og opdatere denne årligt.

Du kan finde skattestrategien for BORG Automotive UK Ltd. her.

Skattestrategi for BORG Automotive SP Z O.O.

BORG Automotive SP Z O.O. er en del af BORG Automotive Group og ejet af Schouw & Co., den danske konglomerat som er noteret på den danske fondsbørs. Grundet dette ejerskab er BORG Automotive SP Z O.O. pålagt at offentliggøre sin skattestrategi og opdatere denne årligt.

Du kan finde skattestrategien for BORG Automotive SP Z O.O. her.