Earth Overshoot Day: BORG Automotive og refabrikering yder et vigtigt bidrag til bevarelse af naturressourcerne

Hvert år annoncerer nonprofitorganisationen Global Footprint Network ’Earth Overshoot Day’. Den markerer den dag, hvor menneskeheden har opbrugt de ressourcer, som planeten Jorden kan levere i løbet af et år. Det står mere og mere klart, at menneskeheden må ændre kurs og begrænse sit forbrug af ressourcer. På det automotive eftermarked kan alle involverede parter yde et afgørende bidrag til dette - med brugen af refabrikerede dele, siger den danske virksomhed BORG Automotive og annoncerer samtidig et initiativ om vedvarende energi.

Den globale Earth Overshoot Day 2022 finder sted d. 28. juli. Datoen henviser til den dag, hvor alle nationer tilsammen har opbrugt de ressourcer, der er til rådighed årligt uden overudnyttelse. Og de nationale data, der allerede er til rådighed, får os endnu en gang til at se op: Hvis alle lande i verden havde forbrugt lige så meget som Qatar, ville verdenssamfundet have levet på kredit siden den 11. februar. Hvis man tager udgangspunkt i Canadas, USA's og De Arabiske Emiraters forbrug, ville alle dette års ressourcer allerede være brugt op den 13. marts. Tyskland har også brugt af næste års ressourcer siden den 4. maj, Spanien siden den 12. maj, Schweiz siden den 13. maj og UK siden den 19. maj.

Refabrikering: BORG Automotive er førende i Europa

Én ting står klart: Især de industrialiserede lande skal tænke sig om og spare på naturressourcerne. Overgangen til en cirkulær økonomi skal drives mere beslutsomt fremad, og genbrug af ressourcer skal prioriteres højere end skrotning. Genfremstilling er naturligvis ikke den eneste løsning til at bevare naturressourcerne, men eksemplet med BORG Automotive viser, hvor stort et potentiale der er i den cirkulære økonomi.

Den danske virksomhed er den største, uafhængige refabrikeringsvirksomhed i Europa indenfor den automotive branche og har specialiseret sig i refabrikering af reservedele til biler. I en kompleks proces genfremstiller virksomheden brugte OE startere, generatorer, A/C kompressorer, EGR-ventiler, turboladere, bremsekalibre, tandstænger og servopumper til en stand der er som ny og forlænger derved produktets levetid. Reservedele fra BORG Automotive er visuelt og kvalitativt ikke til at skelne fra nye, originale dele.

Betydeligt besparelsespotentiale: 88 procent færre råmaterialer kræves

Refabrikering sparer en betydelig mængde ressourcer: Undersøgelser har vist, at genfremstilling af f.eks. en starter kræver 88 % færre råmaterialer. Sammenlignet med produktionen af en ny del reduceres energiforbruget med 55 procent og CO2-emissionerne med 52 procent.

"Med sådanne besparelser kan det automotive eftermarked gøre sit bidrag til at nå FN's bæredygtighedsmål. Hvis alle interessenter i vores branche i stigende grad fokuserer på genfremstilling og ressourcebesparelser, kan vi opnå meget sammen", forklarer Sten Højland, Compliance Director hos BORG Automotive, og tilføjer: "Det er rigtigt, at genfremstilling øger den logistiske indsats en smule, 5 procent i tilfælde af startere, fordi brugte dele skal "samles" på markedet og returneres. Men samlet set er disse virkninger ikke væsentlige. Besparelserne opvejer langt den ekstra indsats, og på baggrund af en stadig større miljøbevidsthed blandt bilisterne er genfremstillede dele en god måde at opfylde deres behov på."

Gradvis overgang til vedvarende energi som led i målet om reduktion af drivhusgasemissionerne

For at forbedre sin egen balance yderligere har BORG Automotive iværksat et initiativ vedrørende vedvarende energi. Inden 2030 har virksomheden til hensigt at reducere drivhusgasemissionerne fra sin produktion i Europa med 30 procent. Og inden 2023 ønsker virksomheden at gennemføre en af tredjepart-verificeret livscyklusanalyse for at kvantificere CO2-besparelserne for sine otte produktgrupper sammenlignet med nye produkter. Sten Højland: "Vi har indledt overgangen til vedvarende energi og ser frem til fremskridtene. Samtidig ser vi frem til næste år at kunne opdatere vores kunder på de nøjagtige CO2-besparelser, de kan bidrage med ved at vælge vores refabrikerede produkter."